Key Persons

Dr. Satya Prakash PandaChairman
GIET, Ghangapatana , Bhubaneswar
Er. Rama Narayan SabatVice Chairman
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar
Prof (Dr.) Sudhansu Sekhar KhuntiaPrincipal
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email:principal@gietbbsr.edu.in Phone:9437115857
Prof. Satya Prakash DasVice Principal
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: viceprincipal@gietbbsr.edu.in Phone: 7894424123
Mr. Utkal Ranjan DasRegister
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email :-utkaldas.hr@gmail.com Phone :- 7894424149
Mr. Hemo Chandra JenaDGM(Admin)
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email :-dgm_hemo@gietbbsr.edu.in Phone :- 7682830036 /9437204141
Mr.Jatindra Kumar MishraAO(Academics)
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email :- jitu.gietbbsr@gmail.com Phone :- 7894424122
Mrs. Sumita PadhiDirector T&P
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email :-placement@gietbbsr.edu.in Phone :- 7894424117 /9437233575
Prof. Nalini Kumar SethyHOD, Department Of CSE
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_cse@gietbbsr.edu.in Phone: 7682830034
Prof. Samarendra SamalHOD , Department Of ECE
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_ece@gietbbsr.edu.in Phone: 7682830032
Prof. Jitendra PadhiHOD, Department Of ME
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_me@gietbbsr.edu.in Phone: 7682830031
Prof(Dr). Chandan kumar sahooHOD, Department Of BSc
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_bsc@gietbbsr.edu.in Phone: 9438305358
Prof. B.T.M NayakHOD, Department Of EE & EEE
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_ee@gietbbsr.edu.in Phone: 9438143718
Prof. Tarakanta SahooHOD , Department Of HUM
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_hum@gietbbsr.edu.in Phone: 7682830033
Prof. Bhabani Sankar SiHOD, Department Of CIVIL
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: hod_ce@gietbbsr.edu.in Phone: 7683987753/7978415070
Prof. B.Srinivasa RaoProf. Incharge Examination
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: giet_exam@gietbbsr.edu.in Phone: 7894424115
Prof. Rajani Kanta SahuHostel superintendent(Boys)
GIET, Ghangapatana, Bhubaneswar Email: rajanikanta_cse@gietbbsr.edu.in Phone: 9937042696
Mr. Rakesh SharmaLibrary In –Charge
GIET,Ghangapatna,Bhubaneswar Email :-rakesh.lib05@gmail.com Phone :- 9337425699 /9937185438
Mr. Fakir Chandra BarikSWO(Boys Hostel)
GIET,Ghangapatna,Bhubaneswar Email :- faku632@gmail.com Phone :- 7894424103